CORONAPROOF DANSEN

Per 1 juli jl. is het weer toegestaan om te dansen in onze dansstudio. Maar aan welke regels moeten wij ons nu precies houden? Graag lichten wij dit hieronder toe, zodat u weet dat er coronaproof wordt gedanst bij MDC.

In onze dansstudio of gymzaal: GEEN 1,5 METER AFSTAND.

Er geldt voor alle leeftijden dat er geen 1,5 meter afstand hoeft gehouden te worden. Echter hanteren wij voor de volwassenen deze ruimte zo veel mogelijk. Het is toegestaan om tijdens een dansoefening, tijdelijk de 1,5 meter afstand los te laten. Uiteraard beperken wij dit zoveel mogelijk.

Er is voldoende ruimte aanwezig in zowel onze dansstudio, gymzaal de Molenbeek, als in de groepen, om deze afstand wel te kunnen bewaren. MDC hanteert een maximale groepsgrootte voor volwassenen van 15 personen. Hiermee kunnen wij de anderhalve meter handhaven.

Daarnaast is het wenselijk om aan te geven bij de dansdocent wanneer je het niet prettig vindt om binnen de afstand te dansen. Dat respecteren wij en maak het daarom kenbaar, indien gewenst.

Buiten de dansstudio binnen aan de Veenweg:

In de dansstudio geldt de 1,5 meter regel niet, echter in de kleedkamers en de gang/entree wel. BELANGRIJK: dit geldt alleen voor volwassenen! Kinderen t/m 17 jaar hoeven deze afstand niet te bewaren in de gang/entree en kleedkamers.

Entree dansstudio aan de Veenweg, via ZIJ-INGANG:

Onze dansstudio zit gevestigd aan de Veenweg, waar ook de turnhaal van Agios en SAV zit. Wij delen de zij-ingang met de andere verenigingen. Om elkaar de ruimte te kunnen geven, hebben wij afgesproken met de andere verenigingen dat bij binnenkomst de linkerkant wordt aangehouden, om vervolgens linksaf richting de trap van de dansstudio te lopen. Het is niet toegestaan om daar te blijven “hangen”. Daarnaast is het niet toegestaan om gebruik te maken van de aanwezige kantine, deze is gereserveerd als kleedruimte voor de turnsters.

Bij binnenkomst in de entree meteen doorlopen naar de kleedkamers en/of dansstudio boven.

Gymzaal de Molenbeek:

De gymzaal is volledig tot onze beschikking tijdens onze lesuren. Hier is voldoende ruimte aanwezig om de anderhalve meter te hanteren, daar waar dat moet.

Hygiënemaatregelen

Op locatie is zowel desinfectiemiddel als hygiënische doekjes aanwezig.

Naast alle bovengenoemde maatregelen blijven de algemene uitgangspunten voor iedereen van toepassing. Wij doen er alles om aan deze te respecteren:

  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen
  • Pas hygiëne toe
  • Houd 1,5 meter afstand
  • Vermijd drukte

Zo kunnen wij samen veilig dansen.

Deel deze pagina: